Elektrik ve Su Abonelik İşlemleri

Elektrik abonesi başvuruları (devir veya yeni abonelikler) Alanya CLK Akdeniz şubesinde yapılmaktadır. Elektrik abone başvuruları için gereken evraklar şöyledir.

Yeni abone olacak Türk vatandaşları için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Sayaç seri numarası
 • Sayaç markası

Yeni abone olacak yabancı vatandaşlar için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
 • Pasaport fotokopisi
 • Vergi kimlik numarası
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Sayaç seri numarası
 • Sayaç markası

Not:

 • Satın alınmış olan gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi olmaması durumunda, yapılacak olan işlemler ile ilgili lütfen iletişime geçiniz.
 • Gayrimenkulün kiralanması durumunda yukarıda belirtilen belgelere kira kontratının eklenmesi gerekmektedir.


Abone devri işlemleri yapacak olan Türk vatandaşları için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Elektrik abone numarası veya eski döneme ait elektrik faturası.

Abone devri işlemleri yapacak olan yabancı vatandaşlar için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Elektrik abone numarası veya eski döneme ait elektrik faturası.
 • Vergi kimlik numarası

Not:

 • Satın alınmış olan gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi olmaması durumunda, yapılacak olan işlemler ile ilgili lütfen iletişime geçiniz.
 • Gayrimenkulün kiralanması durumunda yukarıda belirtilen belgelere kira kontratının eklenmesi gerekmektedir.

Su abone ve ya devir işlemleri 30.04.2014 tarihinden itibaren artık Alanya’da bulunan ASAT genel müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bölgeye ait olan belediyelerde su ile ilgili abone işlemleri yapılmamaktadır.

Yeni abone olacak Türk vatandaşları için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Sayaç seri numarası
 • Sayaç markası

Yeni abone olacak yabancı vatandaşlar için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân)
 • Pasaport fotokopisi
 • Vergi kimlik numarası
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Sayaç seri numarası
 • Sayaç markası

Not:

 • Satın alınmış olan gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi olmaması durumunda, yapılacak olan işlemler ile ilgili lütfen iletişime geçiniz.
 • Gayrimenkulün kiralanması durumunda yukarıda belirtilen belgelere kira kontratının eklenmesi gerekmektedir.

Abone devri işlemleri yapacak olan Türk vatandaşları için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Su abone numarası veya eski döneme ait su faturası.

Abone devri işlemleri yapacak olan yabancı vatandaşlar için gereken evraklar;

 • Tapu fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • Dask (deprem sigortası poliçesi)
 • Su abone numarası veya eski döneme ait su faturası.
 • Vergi kimlik numarası

Not:

 • Satın alınmış olan gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi olmaması durumunda, yapılacak olan işlemler ile ilgili lütfen iletişime geçiniz.
 • Gayrimenkulün kiralanması durumunda yukarıda belirtilen belgelere kira kontratının eklenmesi gerekmektedir.