Türkiye

TARİHÇESİ

Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan bir cumhuriyet ülkesidir. Kuzeybatısında Bulgaristan, güneydoğusunda Irak ve Suriye, doğusunda Ermenistan, İran ve Azerbaycan ile komşudur. Güneyinde Akdeniz, batısında Ege deniz ve kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır. Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi görmesinden dolayı önemli bir jeostratejik güce sahiptir.

Türkiye topraklarına ilk yerleşmeler, Yontma Taş Devri’nde Traklar, Persler, Aiol ve İyon Yunanlıları gibi eski Anadolu milletleri tarafından başlatılmıştır. Büyük İskender egemenliği altındaki Helenleştirme dönemi bittikten sonra Roma ve Bizans dönemleri yaşanmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası, Anadolu’da Bizans üstünlüğü kırılmaya başlandı ve Selçuklular tarafından bu topraklar üzerinde Türkleştirme başladı. Ve daha sonra birçok küçük Türk beyliği ortaya çıktı.

13.yüzyılın sonlarından itibaren büyük bir imparatorluk kuran Osmanlılar, Anadolu’nun yanı sıra Avrasya ve Afrika’nın büyük bir gücü haline geldi. 15. ve 16. yüzyıllar arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde, imparatorluğun en parlak dönemleri yaşandı. Fakat daha sonra yavaş yavaş Türklerin Avrupa topraklarından çekilişi başladı ve uzun bir gerileme dönemine girildi. Tanzimat ıslahatları bu gerilemeyi engelleyemedi ve dağılma gerçekleşti. 1.Dünya Savaşı’na İttifak Devletlerinin yanında giren Osmanlı Devleti bu savaşta yenik düştü ve yıkıldı. Kurtuluş Savaşı’nda başarıya ulaşıldıktan sonra, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923’te günümüz Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

13. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlılar, Anadolu'nun yanı sıra Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika üzerinde toprakları bulunan büyük bir imparatorluk kurarak erken modern dönemde Avrasya ve Afrika'nın büyük bir gücü oldu. İmparatorluk zirvesini 15. ve 17. yüzyıllar arasında, özelikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadı. 1683 II. Viyana Kuşatması ve 1699 Kutsal İttifak Savaşları sonrasında Türklerin Avrupa topraklarından çekilişi başladı ve Osmanlı İmparatorluğu uzun bir gerileme dönemi yaşadı. Ülkenin birçok alandaki yetersizliğini kanıtlayan 19.yüzyıldaki Tanzimat ıslahatları, modernleşmeyi sağlayamadı ve dağılmayı engelleyemedi. Osmanlı I. Dünya Savaşı'na (1914-1918) İttifak Devletleri'nin yanında girdi ve yenik düşerek yıkıldı. Savaşın ardından imparatorluğa bağlı milletler ayrılarak çeşitli yeni devletler kurdular. İşgalci kuvvetlere karşı yapılan Kurtuluş Savaşı (1919-1922) başarıya ulaştıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923'te günümüz Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Demokratik, laik bir anayasal cumhuriyet olan Türkiye, pek çok kültürel mirası barındırmaktadır. Resmi dili Türkçe’dir ve ayrıca nüfusun