İlgili Giderler

Gayrimenkul alım-satım masrafı:

Türkiye Sınırları içerisinde Gayrimenkul Alım-satımı yapılırken gayrimenkul satış rakamının dışında, gayrimenkulün tapu dairesinde devrinin yapılması esnasında Tapu Müdürlüğüne gayrimenkulün ilgili belediyelerden alınan rayiç bedelinin %4’ü tapu harcı olarak Tapu dairesinin yönlendirdiği ilgili bankalara ödenir. Ayrıca Tapu masrafının yanı sıra tapu müdürlüğüne ödenecek olan 188,50 TL döner sermaye ücreti de aynı bankaya tapu harcı ile beraber ödenir.

Eğer satın alınan gayrimenkul banka veya vakıf (Oyak vb.) kredisi ile alınıyorsa ve kullanılan kredi belediyeden alınan rayiç bedelin üzerinde ise, tapu alım-satımı yapılırken kredi kullanım tutarı tapuda rayiç bedel olarak gösterilmedir ve tapu harcı bu bedelden hesaplanarak ilgili bankaya yatırılmalıdır.

Eğer gayrimenkul alıcısı yabancı uyruklu vatandaşlar için ektra olarak ege ordu komutanlığı izin masrafı ve tercüman masrafları da hesaplanmalıdır.


Yapı kullanma izin belgesi (Ferdi iskan)

Satın alınan veya alınacak olan gayrimenkullerin ferdi iskanı olmaması durumunda ilgili belediyeler tarafından hazırlanacak olan ferdi iskan masrafı alıcı tarafından ödenmek zorundadır.


Emlak komisyonu:

Ticaret ve sanayi odasına resmi olarak kayıtlı olan bütün emlak firmaları gayrimenkul satış rakamının %3’ünü hem satıcıdan hem de alıcıdan yasal olarak emlak komisyonu olarak alabilirler. 


Avukat ücreti:

Gayrimenkul alım-satımı yapılırken gerekli Tapu işlemlerinin avukat tarafından yapılması istenildiği takdirde gayrimenkul alım-satım tutarının %1’i avukatlık ücreti olarak ödenmektedir.


Emlak vergisi:

Emlak vergileri gayrimenkulün bulunduğu belediyeler tarafından belirlenir. Bu tutar gayrimenkulün rayiç bedelinin %0,3 olarak ilgili belediyelere 2 taksit veya peşin olarak ödenebilmektedir.


Konut sigortası:

Gayrimenkul alımı yapıldıktan sonra şirketimiz tarafından müşterilere önerimiz satın aldıkları konutun sigortalanmasıdır. Konutunuzu eğer banka kredisi ile aldıysanız konut sigortanız banka tarafından yapılmaktadır. Banka kredisi kullanmadan aldığınız konutlar için bulunduğunuz bölgede bulunan sigorta acenteleri aracılığıyla yaptırılabilir. Konut Sigortası ücreti dairenin bulunduğu konum, kat, cephe, kullanılan inşaat malzemelerine ve dairenin büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir.


Elektrik abonesi:

Satın almış olduğunuz gayrimenkulün tapu dairesinde devri yapıldıktan sonra, gayrimenkul için elektrik abonesinin adınıza yapılması gerekmektedir.

* Yeni abone masrafları yaklaşık olarak 220 TL den başlamaktadır. Fiyat değişikliği elektrik güç tarifesine göre değişiklik göstermektedir. Elektrik abone ücreti tek seferlik ödenen bir ücrettir.

* Abone devri masrafları ise yaklaşık olarak 110 TL’den başlamaktadır. Fiyat değişikliği elektrik güç tarifesine göre değişiklik göstermektedir. Abone devir ücreti tek seferlik ödenen bir ücrettir.

Eletrik birim fiyatı 1 kwh için yaklaşık olarak 0,48 TL’dir.

 

Su abonesi:

Satın almış olduğunuz gayrimenkulün Tapu dairesinde devri yapıldıktan sonra, gayrimenkul için Su abonesinin adınıza yapılması gerekmektedir.

* Yeni abone masrafları yaklaşık olarak 353 TL’dir. Abonelik fiyatları konutun bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermektedir. Su abone ücreti tek seferlik ödenen bir ücrettir.

* Abone devri masrafları ise yaklaşık olarak 220 TL’den başlamaktadır. Abonelik fiyatları konutun bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermektedir. Abone devir ücreti tek seferlik ödenen bir ücrettir.

Su birim fiyatı 1 m3 için yaklaşık olarak 2,33 TL’dir.

 

*** Sayfamızda belirtilen fiyatlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan yaklaşık rakamlardır. Kesin rakamlar işlem yapılacak olan kurum ve kuruluşlardan makbuz karşılığında ödenebilmektedir.