Tapu Hakkında

Tapu, gayrimenkulün kime ait olduğunu gösteren yasal bir belgedir. Bu belgenin üzerinde gayrimenkul sahibinin adı, fotoğrafı ve gayrimenkulün bilgileri yer almaktadır. Bu resmi belge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından verilir ve arşivlenir. Tapu senedi sadece taşınmazın sahibine verilmektedir. Taşınmaza birden fazla kişi hisseli bir şekilde sahipse, tapunun üzerinde tüm hissedarların isimleri yer alır. Taşınmaza birden çok kişi hisseli bir şekilde sahipse, tüm hissedarları gösteren tek bir tapu verilebileceği gibi, eğer talep ederlerse her birine ayrı ayrı tapu senedi de verilebilir. Ayrı ayrı verilmiş olan her bir tapu senedinin malik bölümünde sahibinin adının yanında hissesi de yazılır. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tapuları, arsa ve tarla tapularından içerdiği bilgiler yönüyle biraz farklıdır. Bu tapularda dairenin katı, bağımsız bölüm numarası, arsa payı gibi bilgiler de bulunur. Arsa tapusu mavi renklidir. Konut tapusu ise kırmızı renklidir. Arsa tapusu üzerinde ise sadece arsanın metrekaresi ve niteliği bölümünde imarlı ise arsa, imarsız ise tarla yazmaktadır.

Bu bilgiler yoksa o taşınmaz üzerinde henüz kat irtifakı kurulmamış veya kat mülkiyetine geçilmemiş olduğu anlaşılmalıdır. Tapu senedini kaybetmenin veya çaldırmanın hiçbir riski yoktur. Hiç kimse sizin tapu senedinizi ele geçirerek hiçbir şey yapamaz. Tapu senedi kaybolmuşsa her zaman tapu dairesine nüfus cüzdanı ile başvurarak yenisini çıkarmak mümkündür. Genel Müdürlükçe yetki verilen Türkiye’nin her yerindeki tapu dairelerinden birine başvurarak, başka şehirlerdeki taşınmazlarla ilgili işlem yaptırabilir veya kaybettiğiniz tapu senedinin yenisini çıkartabilirsiniz.


Tapu senedi üzerinde yer alan terimlerin açıklamaları şöyledir:
 

İli Taşınmazın yer aldığı şehir.
İlçesi Taşınmazın yer aldığı ilçe.
Mahallesi Taşınmazın yer aldığı mahalle.
Köyü Taşınmazın yer aldığı köy.
Sokağı Taşınmazın yer aldığı sokak.
Mevkii Köylerde bulunan arazilerin o köy halkınca verilen mahalli isimlere göre bulunduğu yer.
Pafta no Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritası.
Ada no Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, park, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla çevrili alanı gösterir.
Parsel no Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasını gösterir.
Niteliği İnşaat arsası, boş arazi ya da tarla olup olmadığını gösterir.
Yüzölçümü Arsa tapusunda arsanın büyüklüğünü belirtir. Konut tapusunda ise binanın yer aldığı parselin büyüklüğünü belirtir.
Satış bedeli Mülkün satın alınan değeri.
Arsa payı Kat mülkiyetinin söz konusu olduğu yerlerde, yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen bina içindeki değerlerine göre belirlenen ortak mülkiyet payıdır.
Blok no Taşınmazın yer aldığı blok.
Kat no Taşınmazın bulunduğu kat.
Bağımsız bölüm no Satın aldığınız bağımsız bölümün proje üzerindeki tescilli yeri.
Edinme sebebi Tapu sicilinde tapu senedinin yenilenmesi ile ilgili en son yapılan işlem açıklamasıdır. Taşınmazın kimden kime satıldığını gösterir.
Sahibi Taşınmazın sahibinin ismi yer alır.