Türkiye'de Yatırım

Dünyanın en büyük onyedinci Avrupa'nın ise en büyük altıncı ekonomisi konumundadır.

Türkiye, kişi başına düşen geliri, nüfus artışı ve demografik avantajı, elverişli coğrafi konumu, kapsamlı kentsel dönüşüm ve gelişimi, inşaat sektöründeki yüksek kapasitesi ve gücünün yanı sıra iş yapma kolaylığı Türkiye gayrimenkul sektöründe talep oluşturan etmenlerdendir. Türkiye gayrimenkul sektörü, toplam GSYİH'nin % 19,5'ini temsil etmekte ve bu da sektöre büyük bir yatırım potansiyeli sağlamaktadır. Gayrimenkul sektörünün GSYİH içindeki payı, 2000 yılında % 2,3 artarken 2012 yılında % 3,8 artmıştır. 2000 ile 2005 yılları arasında toplam GSYİH içindeki inşaat, gayrimenkul, kiralama ve ticaret faaliyetleri ile yeni ev satışlarının ortalama payı % 16,7 yükselmiştir. Ancak en keskin artış % 20,5 ile 2006 ile 2009 yılları arasında gerçekleşmiştir.

Yatırım olarak, 2012 yılında doğrudan yabancı yatırım girişinin 12,5 milyar Amerikan dolarına çıktığı, gayrimenkul ve inşaatın toplam doğrudan yabancı yatırımlardan 1,6 milyar Amerikan doları aldığı görülmektedir. 2012 yılında mütekabiliyet yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yabancılara gayrimenkul satışları artmaya başlamış ve 2,64 milyar Amerikan dolarına ulaşmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yabancılara gayrimenkul satışlarının 2013 yılının son 10 ayında % 2'den % 5-6'lara çıktığını açıklamıştır.

Bu mevcut durum, stratejik planlar ve üzerinde çalışılmakta olan projelere ilişkin temel veriler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırımcılar için büyük bir potansiyel taşıdığı görülmektedir.

  • 2012 yılında konut piyasasında satılan ev sayısı 290.000'e ulaşmıştır.
  • Türkiye'de 8,2 milyon metrekarelik toplam kiralanabilir brüt alana sahip 299 alışveriş merkezi hizmet vermektedir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yatırım programına göre lojistik merkezlerinin yapımında 240.145 milyon Amerikan doları harcanacaktır.
  • Türkiye çapında alınan işyeri inşaat ruhsatları % 27 artışla 6,84 milyon metrekareye ulaşmıştır.
  • İstanbul'da bulunan 91 alışveriş merkezi, Türkiye'deki toplam kiralanabilir alışveriş merkezi alanının % 46'sını temsil etmektedir.
  • 2012 yılı itibarıyla 700.000'in üzerinde toplam yatak kapasiteli 2.870 adet ruhsatlı otel bulunmasına karşın özellikle İstanbul'da halen arz ve talep arasında boşluk bulunmaktadır.

Bütün bunlara ilave olarak, hedefler belirlenmekte ve kentsel dönüşüm projeleri ile Marmaray, Kanal İstanbul, üçüncü boğaz köprüsü ve İstanbul’daki üçüncü havalimanı gibi devasa projelerde gelişim devam etmektedir. Bu istikamette, Türkiye hükümeti 400 milyar Amerikan doları bütçeyle 6,5 milyon konutu kapsayan ve doğal afetlerde yıkılma olasılığı bulunan yapıları yenilemeye ve güçlendirmeye karar vermiştir.

Mevcut potansiyeli, mega projeleri ve 2023 yılı için belirlenen iddialı hedefleriyle Türkiye, yatırımcılara gayrimenkul sektöründe büyük fırsatlar sunmaktadır.